WYSTAWA, CHINY

Z radości informuję, że jeden z moich linorytów: No 2.2 przeszedł selekcję w międzynarodowym biennale grafiki w Chinach:
THE 7TH GUANLAN INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL
i zakwalifikował się do udziału w wystawie.
Na konkurs napłynęło 4598 prac, z czego na wystawę wybrano 300.
Otwarcie wystawy 14 maja.

https://www.facebook.com/events/347403462579794/